Шукати в цьому блозі

вівторок, 16 грудня 2014 р.

Пенітенціарна ідея в проблемному полі моралі і влади були представлені на конференції в Києві.

Інститут філософії імені Г. С. Сковороди НАН України і Національна експертна комісія України з питань захисту суспільної моралі спільно зорганізували наукову конференцію «Мораль і влада». На запрошення оргкомітету в роботі цієї конференції взяв участь протоієрей Костянтин Пантелей, керівник Відділу Курії УГКЦ з душпастирства у пенітенціарній системі України. Свої доповіді щодо формування морально-правової держави, проблем довіри до влади та моральної легітимації влади представили відомі науковці філософії та права. Тематику втілення пенітенціарної ідеї в основі плекання справедливості представив о. Костянтин. Цей виступ базувався на історичних аспектах формування в Україні кримінального права та системи справедливості, злочину і покарання, а також на ролі християнства у формуванні антропологічних засад пенітенціарної ідеї, соціального навчання Церкви щодо покликання політичної влади в ділянці правосуддя й у пенітенціарній системі. "Існує пенологічна складова втілення державної влади та взаємозв’язок між моральністю влади та її привілеєм плекати справедливість у суспільстві, - зазначив у виступі о. Костянтин, - зростає кричуща потреба відмови від репресивної системи покарань шляхом прийняття кримінальним судочинством та кримінально-виконавчою системою пенітенціарного характеру. Впровадження релігійної опіки в пенітенціарних закладах є головним чинником необхідних змін, оскільки каяття є основою виправлення злочинця."

Додаток.
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ
Попович М.В.
Костицький В.В.
Єрмоленко А.М.
Івачевська Т.В.
Самчук Р.В.

Доповідачі та теми виступів:
КОСТИЦЬКИЙ Василь Васильович – доктор юридичних наук, професор, член-кор. НАПрН України, голова Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі.
Питання моральності влади у контексті теолого-соціологічного право розуміння.

ЄРМОЛЕНКО Анатолій Миколайович – доктор філософських наук, професор, заступник директора з наукової роботи Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України, завідувач відділу соціальної філософії Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України.
Мораль і влада: суперечність чи доповнювальність?

КОСТЕНКО Олександр Миколайович – доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України, завідувач відділу проблем кримінального права, кримінології та судоусторою Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. 
Верховенство закону чи моралі? Про ідею морально-правової держави 
ЛОЙ Анатолій Миколайович – доктор філософських наук, професор.
Моральність, інституціональність, влада.

БИСТРИЦЬКИЙ Євген Костянтинович – доктор філософських наук, професор, завідувач відділу філософії культури, етики та естетики Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України.
Мораль, чесноти і влада.

АФОНІН Едуард Андрійович – доктор соціологічних наук, професор НАДУ 
Мораль і компетентність державних службовців України: теорія питання та оцінка реального стану.

МАЛАХОВ Віктор Аронович – доктор філософських наук, професор, головний науковий співробітник Інституту філософії НАН України.
Здатність спілкуватися по-людські. До питання проблеми інакомислення в сучасному українському контексті.

НАЛИВАЙКО Лариса Романівна – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри загальноправових дисциплін Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, голова Дніпропетровської обласної
організації Асоціації українських правників.
Патріотичне виховання як основа соціально-політичної стабільності та пріоритетний напрям державноїполітики в Україні.

ПРОЛЕЄВ Сергій Вікторович – доктор філософських наук, професор, провідний науковий співробітник Інституту філософії НАН України.
Моральний чинник в легітимації влади: український синдром.

НОВАЧЕНКО Тетяна Василівна – доктор державного управління, кандидат педагогічних наук, провідний фахівець програмного забезпечення та інноваційних технологій НАДУ.
Ціннісний вибір авторитету влади.

БІЛИЙ Олег Васильович – доктор філологічних наук, професор, провідний науковий співробітник Інституту філософії НАН України.
Політичний принцип і моральний закон.

ВОРОТІН Валерій Євгенович – доктор наук з державного управління, професор, завідувач сектору економічних проблем законотворення Інституту законодавства Верховної Ради України.
Мораль і етика як об’єкти державного управління в Україні.

ГОМІЛКО Ольга Євгенівна – доктор філософських наук, професор, старший науковий співробітник Інституту філософії НАН України.
Гідність як модерна чеснота.

КОЗЛОВСЬКИЙ Віктор Петрович – кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії та релігієзнавства НаУКМА
Чи мають етичні імперативи політичну цінність?

НОВИЦЬКА Наталія Борисівна – кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін Національного університету ДПС України.
Політична відповідальність як основний чинник моральності влади

КОЖЕМ’ЯКІНА Оксана Миколаївна – кандидат філософських наук, доцент Черкаського державного технологічного університету.
Влада довіри як легітимація порядності та компетентності.

ПАНТЕЛЕЙ Костянтин – протоієрей, керівник Відділу Патріаршої Курії УГКЦ з душпастирства у пенітенціарній системі України, Департамент Патріаршої Курії УГКЦ здушпастирства у силових структурах України.
Пенітенціарна ідея в основі плекання справедливості.

ПАРАПАН Василь Борисович – видавець наукового журналу «Практична філософія». 
«Влада і мораль: проблеми сумісності \ несумісності. Влада і мораль як війна і мир».

БУЧМА Олег Васильович – кандидат філософських наук, доцент, старший науковий співробітник відділення релігієзнавства Інституту філософії НАН України.
Релігія, мораль, право: взаємодія в контексті творення громадянського суспільства в Україні.

РОМАНКО Світлана Миколаївна – доцент кафедри трудового, екологічного та аграрного права Юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. 
Моральні норми у відносинах природокористування.

ПУШОНКОВА Оксана Анатоліївна – кандидат філософських наук, доцент Черкаського національного університету ім. Б.Хмельницького.
Трансформація соціальності у постмодерністській концепції  М. Маффесолі.

КУРІННИЙ Євген Володимирович – доктор юридичних наук, професор, провідний науковий співробітник Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса Національної академії
правових наук України.
Соціальна аморальність як вагома мотивація подальшого розвитку українського права.

ШЕВЧУК Дмитро Михайлович – кандидат філософських наук, доцент, докторант, Інституту вищої освіти НАПН України.
Дегуманізаційні тенденції в сучасному політичному світі.

ВОЛКОВИНСЬКА Вероніка Олександрівна – кандидат філософських наук, науковий співробітник, Фонду Президентів України Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського.
Влада як механізм самовідтворення соціальноїсистеми.

МАТВЕЙЧУК Мар’яна Юріївна – науковий співробітник Національний центр театрального мистецтва імені Лесі Курбаса.
Мораль як акт індивідуального судження.

СЕРДЮК Катерина Олександрівна – провідний інженер, Інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАН України.
Як можлива моральність в сучасному дискурсі влади?

МАРУШЕВСЬКИЙ Геннадій Борисович – кандидат філософських наук, доцент кафедри теорії та історії держави і права Національної академії державного управління при Президентові України.
Інституціалізація морально-етичної оцінки громадськістю дій можновладців.

ЗИМОВЕЦЬ Андрій Валерійович – кандидат юридичних наук, доцент кафедри загальноправових дисциплін Дніпропетровського державного
університету внутрішніх справчлен Дніпропетровської обласної організації Асоціації українських правників.
Проблеми реалізації моральної відповідальності у суспільному та державному житті.

ШАТІЛО Володимир Анатолійович – кандидат юридичних наук, доцент, декан юридичного факультету Київського Національного лінгвістичного університету.
Влада, мораль і право: проблема співвідношення.

КОБАН Ольга Геннадіївна – кандидат юридичних наук, викладач Фінансово-правового коледжу при університеті імені Тараса Шевченка.
Теоретико-правове дослідження самообмеження державноївлади.

МОВЧАН Віктор Вікторович – аспірант юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Значення моральних принципів у політико-правових процесах становлення правовоїдержави та громадянського суспільства.

КОНОВАЛЕНКО Ольга Сергіївна – член правління Дніпропетровської обласної організації Асоціації українських правників.
Гарантії демократичного державного ладу як основа стабільності його функціонування.

БЄЛЬСЬКА Тетяна Валентинівна – кандидат наук з державного управління,
докторант НАДУ.
Мораль і влада як чинники впорядкування суспільних відносин.

ЧЕПІК-ТРЕГУБЕНКО Ольга Сергіївна – викладач кафедри загальноправових дисциплін Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, член Дніпропетровської обласної організації Асоціації
українських правників.
Взаємодія органів публічної влади з громадянським суспільством в Україні.

ДОНЕНКО Валерій Вікторович – кандидат юридичних наук, професор кафедри загальноправових дисциплін Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, член правління Дніпропетровської обласної
організації Асоціації українських правників.
Безпека дорожнього руху – публічний вимір.

ТОМКІНА Олена Олексіївна – кандидат юридичних наук, провідний науковий співробітник відділу зв’язків з державними органами та міжнародними організаціями Київського регіонального центру НАПрН України
Україна.
Доброчесна держава» як гуманістичний концепт її демократичного розвитку.

КРЕТОВ Павло Васильович – кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького.
Моральність влади: символічна репрезентація та рецепція в суспільній свідомості.

РОЗПАЧЕНЮК Юлія Андріївна - магістр групи ПМН-51 Національного університету ДПС України.
Влада та мораль: історичні аспекти взаємодії.

СТЕПАНЕНКО Кирило Володимирович – кандидат юридичних наук, доцент кафедри загальноправових дисциплін Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, член Дніпропетровської обласної організації
Асоціації українських правників.
Деякі питання впливу сучасності на процес взаємодії влади і моральності.

КАРМАЛІТА Марія Володимирівна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри теорії та історії держави і права Національного університету
Державної податкової служби України.
Теоретичні засади сучасного українського законотворення.

ШРАМКО Сабріє Сейтжеліївна – молодший науковий співробітник Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка
В.В. Сташиса Національної академії правових наук України. 
Морально-ідеологічні засади протидіїкорупції.

ЩЕРБИНА Євген Миколайович – кандидат юридичних наук, доцент кафедри загальноправових дисциплін Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, член Дніпропетровської обласної організації
Асоціації українських правників.
Моральні засади адвокатськоїдіяльності.

ЛУК’ЯНОВ Дмитро Васильович – кандидат юридичних наук, начальник управління планування та координації правових досліджень, доцент кафедри держави і права НАПрН України.
Взаємодія права та моралі в умовах глобалізації

ВЛАДИКА Анастасія Олегівна – викладач кафедри загальноправових дисциплін Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, член Дніпропетровської обласної організації Асоціації українських правників.
Право і мораль: у контексті патріотичного виховання молоді

КАЛЮЖНИЙ Кирило Ростиславович – юрист.
Моральне спрямування як людиновимірний зміст політики

КАСЯНЕНКО Євгенія Валеріївна – викладач кафедри загальноправових дисциплін Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, член Дніпропетровської обласної організації Асоціації українських правників.
Принцип доброчесності державного службовця як складова реформування державноїслужби в Україні

ЦИГАНКОВ Андрій Ігорович – адвокат.
Питання моралі органів суддівськоївлади та правоохоронних органів

ШУМІЛО Ольга Олексіївна – аспірант кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
До питання ефективної взаємодії громадянського суспільства та інститутів державноївлади

МІНІЧ Анатолій Павлович – кандидат філософських наук, старший викладач
Національного університету «Острозька академія».
Мораль як інструмент підвищення ефективності державних організацій

ВІТВІЦЬКИЙ Сергій Сергійович – кандидат юридичних наук, доцент кафедри загальноправових дисциплін Дніпропетровського державного університету внутрішніх справдоцент, член правління Дніпропетровської
обласної організації Асоціації українських правників.
Законодавство про право на доступ до публічної інформації в аспекті здійснення громадського контролю

КОВАЛЬЧУК Інна Валентинівна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри історії, теорії держави і права та державного будівництва Білоцерківського національного аграрного університету.
Децентралізація місцевої влади в Україні, як необхідна умова успішного реформування економіки

ГРИЦАЙ Ірина Олегівна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри загальноправових дисциплін Дніпропетровського державного університету внутрішніх справчлен правління Дніпропетровської обласної організації Асоціації українських правників.
Національна ідея як консолідуючий фактор суспільного та державного розвитку

РОСІК Тетяна Володимирівна – здобувач відділу теорії держави і права Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України.
Трансформація функціонального призначення судової практики в умовах реформування судової влади

ХОПТА Ольга Сергіївна – здобувач Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Принципи права як доктринальна основа удосконалення діяльності органів судовоївлади України
ЗОЛОТУХІНА Ольга Миколаївна – здобувач Київського університету туризму, економіки і права.
Функції нотаріату в сучасних умовах взаємодії органів державної влади та інститутів громадянського суспільства

АЛЬБЕРДА Тарас Григорович – голова ГО «Інститут суспільних ініціатив, магістр права.
Україна: від буферного міжчасся до успішної спільноти.

КОЛОС Ігор Васильович – аспірант кафедри цивільного права Юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.
Зміна клімату: моральний вибір.

ПІТЯКОВА Тетяна Степанівна – старший викладач кафедри філософії КНЕУ імені Вадима Гетьмана.
Професійно-етична освіта як ефективна форма вироблення етичної чутливості фахівця.

Немає коментарів:

Дописати коментар